Local Organizing Committee:

Zhaojun Wang (Chair), Nankai University, Tianjin, China

Chengming Bai, Nankai University, Tianjin, China

Dong Han, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

Min-Qian Liu, Nankai University, Tianjin, China

Weidong Liu, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

Zixiong Ren, Nankai University, Tianjin, China

Guijun Yang, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin, China

Jianfeng Yang, Nankai University, Tianjin, China

Yongdao Zhou, Nankai University, Tianjin, China

Changliang Zou, Nankai University, Tianjin, China

 

Junior Researcher Award Committee 

Haonan Wang (Chair), Colorado State University

Zhengjun Zhang, University of Wisconsin at Madison

Xueqin Wang, Sun Yat-sen University

 

Program Book Committee

Mengling Liu (Chair), New York University

Yuyan Wang, New York University

 

Website Committee

Chengsheng Jiang, University of Maryland, College Park

Jianfeng Yang, Nankai University

Zixiong Ren, Nankai University

 

Finance Committee

Rochelle Fu, Oregon Health & Science University